Zaucha, J. (2016) „Zróżnicowanie składniowe i semantyczne czasownikowych wykładników fałszu”, Linguistica Copernicana, 12, s. 107–122. doi: 10.12775/LinCop.2015.004.