Radziszewska, I. (2009) „Język ksiąg religijnych Tatarów litewsko-polskich, funkcjonujących w środowisku muzułmanów polskich”, Linguistica Copernicana, 2(2), s. 261–271. doi: 10.12775/LinCop.2009.032.