Jankowiak, L. A. (2015) „Udział medycznych terminów zapożyczonych w XIX-wiecznych synonimachgłównych (na materiale nazw chorób ze Słownika terminologii lekarskiej polskiej)”, Linguistica Copernicana, 11, s. 159–168. doi: 10.12775/LinCop.2014.043.