Zaucha, J. (2023) „Przyczynek do teorii cytowania Jadwigi Wajszczuk”, Linguistica Copernicana, 19, s. 207–224. doi: 10.12775/LinCop.2022.014.