Topolińska, Z. (2023) „Semantyka i składnia polskiego predykatu «ale»”, Linguistica Copernicana, 19, s. 201–202. doi: 10.12775/LinCop.2022.012.