Bogusławski, A. (2023) „Słowo o amelioratywach i pejoratywach w kręgu mowy, ze szczególnym uwzględnieniem mownej aprobaty / dezaprobaty działań”, Linguistica Copernicana, 19, s. 41–49. doi: 10.12775/LinCop.2022.004.