Sawicka, I. (2022) „Rozważania o tureckich sufiksach w języku macedońskim”, Linguistica Copernicana, 18, s. 247–262. doi: 10.12775/LinCop.2021.016.