Trawińska, A. i Cychnerska, A. (2021) „Samogłoska e w odmianach ogólnych trzech języków słowiańskich: macedońskim, bułgarskim i polskim, w kontekście dwóch wykładników akcentu wyrazowego: czasu i charakterystyki spektralnej”, Linguistica Copernicana, 17, s. 155–206. doi: 10.12775/LinCop.2020.010.