Długosz, N. (2020) „O wyrazach złożonych z komponentem арт- w języku bułgarskich mediów”, Linguistica Copernicana, 16, s. 295–310. doi: 10.12775/LinCop.2019.012.