Heliasz-Nowosielska, C. i Ogrodniczuk, M. (2020) „Eksplicytność a implicytność w świetle analizy korpusowej (meta)tekstu”, Linguistica Copernicana, 16, s. 75–100. doi: 10.12775/LinCop.2019.004.