Radomski, M. (2021) „Komponent fonologiczny języka polskiego jako struktura rdzeń-peryferie na przykładzie akcentu wyrazowego w galicyzmach”, Linguistica Copernicana, 17, s. 208–219. doi: 10.12775/LinCop.2020.011.