Jakielaszek, J. (2021) „Opozycja trybu przypuszczającego i trybu oznajmującego w łacinie: teoria hierarchicznego uporządkowania cech dystynktywnych”, Linguistica Copernicana, 17, s. 63–79. doi: 10.12775/LinCop.2020.005.