Wołowska, K. (2019) „Wartościowanie motywu ‘Ojczyzny’ i ‘Synczyzny’ w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza w świetle metodologii semantyki interpretacyjnej”, Linguistica Copernicana, 15, s. 355–370. doi: 10.12775/LinCop.2018.021.