Zaucha, J. (2017) „Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentną oceną działań agensa”, Linguistica Copernicana, 13, s. 143–158. doi: 10.12775/LinCop.2016.006.