Grochowski, Maciej. 2015. „Od Redakcji”. Linguistica Copernicana 11 (czerwiec):9-14. https://doi.org/10.12775/6967.