Jankowiak, Lucyna Agnieszka. 2015. „Udział Medycznych terminów zapożyczonych W XIX-Wiecznych synonimachgłównych (na Materiale Nazw chorób Ze Słownika Terminologii Lekarskiej Polskiej)”. Linguistica Copernicana 11 (czerwiec):159-68. https://doi.org/10.12775/LinCop.2014.043.