Sawicka, Irena. 2022. „Rozważania O Tureckich Sufiksach W języku macedońskim”. Linguistica Copernicana 18 (styczeń):247-62. https://doi.org/10.12775/LinCop.2021.016.