Trawińska, Agata, i Anna Cychnerska. 2021. „Samogłoska E W Odmianach ogólnych Trzech języków słowiańskich: macedońskim, bułgarskim I Polskim, W kontekście dwóch wykładników Akcentu Wyrazowego: Czasu I Charakterystyki Spektralnej”. Linguistica Copernicana 17 (marzec):155-206. https://doi.org/10.12775/LinCop.2020.010.