Heliasz-Nowosielska, Celina, i Maciej Ogrodniczuk. 2020. „Eksplicytność a implicytność W świetle Analizy Korpusowej (meta)tekstu”. Linguistica Copernicana 16 (kwiecień):75-100. https://doi.org/10.12775/LinCop.2019.004.