Jakielaszek, Jarosław. 2021. „Opozycja Trybu przypuszczającego I Trybu oznajmującego W łacinie: Teoria Hierarchicznego uporządkowania Cech Dystynktywnych”. Linguistica Copernicana 17 (marzec):63-79. https://doi.org/10.12775/LinCop.2020.005.