Wołowska, Katarzyna. 2019. „Wartościowanie Motywu ‘Ojczyzny’ I ‘Synczyzny’ W Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza W świetle Metodologii Semantyki Interpretacyjnej”. Linguistica Copernicana 15 (luty):355-70. https://doi.org/10.12775/LinCop.2018.021.