TRAWIŃSKA, A.; CYCHNERSKA, A. Samogłoska e w odmianach ogólnych trzech języków słowiańskich: macedońskim, bułgarskim i polskim, w kontekście dwóch wykładników akcentu wyrazowego: czasu i charakterystyki spektralnej. Linguistica Copernicana, [S. l.], v. 17, p. 155–206, 2021. DOI: 10.12775/LinCop.2020.010. Disponível em: https://apcz.umk.pl/LinCop/article/view/LinCop.2020.010. Acesso em: 5 luty. 2023.