DŁUGOSZ, N. O wyrazach złożonych z komponentem арт- w języku bułgarskich mediów. Linguistica Copernicana, [S. l.], v. 16, p. 295–310, 2020. DOI: 10.12775/LinCop.2019.012. Disponível em: https://apcz.umk.pl/LinCop/article/view/LinCop.2019.012. Acesso em: 3 mar. 2024.