JAKIELASZEK, J. Opozycja trybu przypuszczającego i trybu oznajmującego w łacinie: teoria hierarchicznego uporządkowania cech dystynktywnych. Linguistica Copernicana, [S. l.], v. 17, p. 63–79, 2021. DOI: 10.12775/LinCop.2020.005. Disponível em: https://apcz.umk.pl/LinCop/article/view/LinCop.2020.005. Acesso em: 8 luty. 2023.