Zaucha, J. (2016). Zróżnicowanie składniowe i semantyczne czasownikowych wykładników fałszu. Linguistica Copernicana, 12, 107–122. https://doi.org/10.12775/LinCop.2015.004