Radziszewska, I. (2009). Język ksiąg religijnych Tatarów litewsko-polskich, funkcjonujących w środowisku muzułmanów polskich. Linguistica Copernicana, 2(2), 261–271. https://doi.org/10.12775/LinCop.2009.032