Kiklewicz, A. (2011). Reguły konwersacji H. P. Grice’a: pragmatyka czy semantyka?. Linguistica Copernicana, 6(2), 25–38. https://doi.org/10.12775/LinCop.2011.020