Kamper-Warejko, J. (2015). Historia polskich nazw roślin występujących w poradniku P. Krescencjusza. Linguistica Copernicana, 11, 143–158. https://doi.org/10.12775/LinCop.2014.042