Perlin, J., & Mielczarek, A. (2015). Kategoria płci w języku polskim. Linguistica Copernicana, 11, 131–142. https://doi.org/10.12775/LinCop.2014.041