Bulińska, A. (2015). Jednostki języka fundowane na kształcie góra. Linguistica Copernicana, 11, 99–112. https://doi.org/10.12775/LinCop.2014.039