Zaucha, J. (2023). Przyczynek do teorii cytowania Jadwigi Wajszczuk. Linguistica Copernicana, 19, 207–224. https://doi.org/10.12775/LinCop.2022.014