Topolińska, Z. (2023). Semantyka i składnia polskiego predykatu "ale". Linguistica Copernicana, 19, 201–202. https://doi.org/10.12775/LinCop.2022.012