Kisiel, A. (2023). Partykuły spajające jako podklasa jednostek metatekstowych. Linguistica Copernicana, 19, 169–183. https://doi.org/10.12775/LinCop.2022.010