Doboszyńska-Markiewicz, K. (2023). "Ponad" – "około" – "gdzieś" – "dobry", czyli o aproksymatorach na różnych piętrach nieprzedmiotowego poziomu języka. Linguistica Copernicana, 19, 71–87. https://doi.org/10.12775/LinCop.2022.006