Bogusławski, A. (2023). Słowo o amelioratywach i pejoratywach w kręgu mowy, ze szczególnym uwzględnieniem mownej aprobaty / dezaprobaty działań. Linguistica Copernicana, 19, 41–49. https://doi.org/10.12775/LinCop.2022.004