Bogusławski, A. (2023). Zgodność z „prawem tożsamości” czy błąd „idem per idem”?. Linguistica Copernicana, 19, 25–32. https://doi.org/10.12775/LinCop.2022.002