Topolińska, Z. (2022). Derywacja semantyczna (i formalna) od prasłowiańskiego rdzenia *by- na gruncie polskim. Linguistica Copernicana, 18, 201–204. https://doi.org/10.12775/LinCop.2021.010