Wójcicka, A. (2014). Analiza semantyczna czasownika [ktośi] podpowiedział [komuśj], że p. Linguistica Copernicana, 9(1), 115–130. https://doi.org/10.12775/LinCop.2013.005