Trawińska, A., & Cychnerska, A. (2021). Samogłoska e w odmianach ogólnych trzech języków słowiańskich: macedońskim, bułgarskim i polskim, w kontekście dwóch wykładników akcentu wyrazowego: czasu i charakterystyki spektralnej. Linguistica Copernicana, 17, 155–206. https://doi.org/10.12775/LinCop.2020.010