Rosalska, P. (2021). Jednostki języka oparte na ciągu łącznie. Linguistica Copernicana, 17, 99–111. https://doi.org/10.12775/LinCop.2020.007