Długosz, N. (2020). O wyrazach złożonych z komponentem арт- w języku bułgarskich mediów. Linguistica Copernicana, 16, 295–310. https://doi.org/10.12775/LinCop.2019.012