Heliasz-Nowosielska, C., & Ogrodniczuk, M. (2020). Eksplicytność a implicytność w świetle analizy korpusowej (meta)tekstu. Linguistica Copernicana, 16, 75–100. https://doi.org/10.12775/LinCop.2019.004