Radomski, M. (2021). Komponent fonologiczny języka polskiego jako struktura rdzeń-peryferie na przykładzie akcentu wyrazowego w galicyzmach. Linguistica Copernicana, 17, 208–219. https://doi.org/10.12775/LinCop.2020.011