Jakielaszek, J. (2021). Opozycja trybu przypuszczającego i trybu oznajmującego w łacinie: teoria hierarchicznego uporządkowania cech dystynktywnych. Linguistica Copernicana, 17, 63–79. https://doi.org/10.12775/LinCop.2020.005