Wołowska, K. (2019). Wartościowanie motywu ‘Ojczyzny’ i ‘Synczyzny’ w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza w świetle metodologii semantyki interpretacyjnej. Linguistica Copernicana, 15, 355–370. https://doi.org/10.12775/LinCop.2018.021