Grochowski, M. (2018). Ewolucja metodologii składni polskiej. Refleksje po 30 latach od wydania GWJPS. Linguistica Copernicana, 14, 197–221. https://doi.org/10.12775/LinCop.2017.012