Zaucha, J. (2017). Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentną oceną działań agensa. Linguistica Copernicana, 13, 143–158. https://doi.org/10.12775/LinCop.2016.006