(1)
Zaucha, J. Zróżnicowanie składniowe I Semantyczne Czasownikowych wykładników fałszu. LinCop 2016, 12, 107-122.