(1)
Jankowiak, L. A. Udział Medycznych terminów zapożyczonych W XIX-Wiecznych synonimachgłównych (na Materiale Nazw chorób Ze Słownika Terminologii Lekarskiej Polskiej). LinCop 2015, 11, 159-168.