(1)
Kamper-Warejko, J. Historia Polskich Nazw roślin występujących W Poradniku P. Krescencjusza. LinCop 2015, 11, 143-158.